Het weghalen van anticonceptie uit de basisgezondheidszorg is een schending van de mensenrechten. Dat zegt de Groningse hoogleraar Hans Hogerzeil.

“Het schrappen van belangrijke basisvoorzieningen is in strijd met de mensenrechten,”aldus Hogerzeil. Hij vindt dat jonge vrouwen van 21 tot 25 jaar recht hebben op vergoeding van de anticonceptie. ‘Economen stellen dat vrouwen dit zelf wel kunnen betalen. Dat geldt zeker voor een deel van de 500.000 vrouwen in deze groep. Maar staan we ook stil bij de consequenties voor degenen die het niet kunnen betalen?”

Jonge vrouwen die thuis wonen en met hun inkomen het gezin moeten ondersteunen, hebben volgens Hogerzeil geen geld voor anticonceptie. Daarnaast zullen er in de toekomst ook meer studentes zijn die hun studie niet kunnen afmaken doordat ze ongewenst zwanger raken. ”Als we deze vrouwen negeren, dan belemmeren we hun mogelijkheden tot emancipatie en hun zelfbeschikkingsrecht,” aldus Hogerzeil.

Bron: Oog TV – Link